augustus 21, 2014 | Posted in Geen categorie | By

F.E.S. is de nationale vereniging voor fibromyalgie-patienten met zetel in Hilversum.

Recentelijk is de afdeling Flevoland geopend.

De vereniging stelt zich ten doel de belangen te behartigen van een ieder die direct of indirect met fibromyalgie te maken heeft.

Deze doelstelling is uitgewerkt in een zestal speerpunten, dit zijn:

  1. Het bevorderen van lotgenotencontact.

  2. Het geven van voorlichting aan patiënten.

  3. Het geven van voorlichting aan de beroepsgroep.

  4. Het geven van meer landelijke bekendheid aan de aandoening (P.R.).

  5. Het bevorderen van medisch onderzoek.

  6. Het zich op de hoogte houden van ontwikkelingen op medisch en juridisch gebied.

 

Nadere uitwerkingen van deze speerpunten en meer informatie vindt u elders op  http://www.fesinfo.nl/

Al deze activiteiten zijn erop gericht om de positie van de mensen met fibromyalgie te verbeteren, hetzij door hen een handvat te bieden om zodoende beter om te leren gaan met fibromyalgie, hetzij om hen te steunen in het verkrijgen van een betere positie in de maatschappij.

 

Orthomoleculaire Praktijk Almere heeft geen directe samenwerking of verband met de F.E.S., maar draag een warme hart toe aan deze initiatief.

Het doel van dit bericht is ter kennisgeving aan de lezers en bezoeker van de site.

 

Planning is om begin September 2014 een inloop avond te organiseren in het Parkhuys te Almere.
Houdt deze pagina in de gaten.
Wil je op de hoogte gehouden worden? Mail dan naar:
t.loon-smidt@fesinfo.nl

U kunt de facebook pagina van FES – Flevoland bezoeken en volgen.

 

%d bloggers liken dit: