Consult en tarieven

Het eerste consult duurt ongeveer 1 à 1,5 uur. Door middel van een uitvoerig gesprek wordt getracht verbanden te leggen tussen uw huidige situatie (klacht) en eventuele onbalans in de processen in uw lichaam.

De intentie is om naast de ‘inventarisatie’ van uw klachten ook de oorsprong van de klacht(en) te vinden en (indien mogelijk) behandelen om te zorgen dat eens verholpen is, ook weg blijft.

Indien nodig zal u geadviseerd worden  om aanvullende laboratoriumonderzoek(en) te laten uitvoeren.

Vervolgconsulten vinden over het algemeen om de 4 tot 6 weken plaats en duren maximaal 1 uur.

Het aantal consulten is afhankelijk van de gezondheidsklachten en de resultaten van de gekozen therapie.

De kosten van voedingssupplementen en laboratoriumonderzoeken zijn niet inbegrepen, tenzij specifiek gemeld.

Tarief consulten  per 1 jan 2017 (incl. 21% BTW)

Consult (1uur ) € 70,00
Telefonisch consult (max 20min) € 25.00

Metabolic Balance®
Individuele begeleiding,

persoonlijk voedingsplan inclusief bloedonderzoek en totale begeleiding (tot maximaal 10 consulten):

€ 775,00 inclusief 21% BTW (of € 800,00 bij termijnbetaling- bespreek de mogelijkheden).

PIN de veiligste en makkelijkste manier om uw consult te betalen.

Het is mogelijk om gesprekken te voeren via Skype op uw computer/smartphone/tablet (skypenaam kigelia.almere).

Betaling

U krijgt een factuur voor het consult mee naar huis die u kunt indienen bij uw zorgverzekeraar. U kunt het bedrag per PIN of contant voldoen, direct na het consult.

Aanwezigheid / Verhindering

Consulten dienen op de afgesproken tijd te worden gevolgd. Bij annuleringen binnen 48 uur worden de kosten voor 100% in rekening gebrachtLet op!  De zorgverzekeraar vergoedt deze kosten niet.

Vergoedingen 

Moreno is aangesloten bij de beroepsvereniging MBOG die door bijna 40 zorgverzekeraars wordt erkend.

Op de website van MBOG (www.mbog.nl) kunt u een actuele overzicht van deze zorgverzekeraars vinden.Raadpleeg svp altijd vooraf uw polis om te kunnen bepalen of uw zorgverzekeraar orthomoleculaire therapie vergoedt en tegen welke voorwaarden. Orthomoleculaire therapie valt gewoonlijk niet in de basisverzekering, maar in de aanvullende pakketten. De hoogte van de vergoeding is polis-afhankelijk en betreft bijna altijd alleen het consult en niet eventuele middelen die voorgeschreven kunnen worden. Bij twijfel: neemt u a.u.b, contact met uw zorgverzekeraar.

Speciale Voorwaarden bij Metabolic Balance® programma

1.  De maaltijdplanning en de daarbij behorende voedingsmiddelenlijst zijn gebaseerd op uw persoonlijke bloedwaarden en de door u verstrekte persoonlijke informatie en worden voor u persoonlijk samengesteld. Het delen hiervan met anderen zal voor hen niet hetzelfde effect hebben en kan hun gezondheid schaden. Het is niet toegestaan uw persoonlijke voedingsplan te publiceren of openbaar te maken, in welke vorm dan ook.

2.  Aangeraden wordt om voor aanvang van uw programma uw huisarts te raadplegen. Gebruikt u medicijnen, heeft u een ziekte of aandoening of heeft u gezondheidsklachten, vraag dan eerst toestemming aan uw arts of behandelaar voordat u met het programma start. 

3.   Er kunnen geen garanties geven worden met betrekking tot gewichtsverlies en/of verbetering van uw gezondheid.

4.  De kosten van het complete programma zijn inclusief de bloedtest,het persoonlijk voedingsplan, ondersteuning en begeleiding in de vorm van maximaal 10 consulten (c.ca 30 minuten) tot 12 maanden na het uitreiken van het voedingsplan. Het totale bedrag dient voor het uitreiken van het voedingsplan te zijn betaald. Wanneer u kiest voor betaling in termijnen zal er een schriftelijke overeenkomst met u worden gesloten waarin duidelijk beschreven wordt wanneer de betalingen uiterlijk dienen plaats te hebben gevonden.

5.  Als uit de bloedtest blijkt dat u het programma niet kunt of mag volgen, zal het al door u betaalde bedrag onder aftrek van administratie- en laboratoriumkosten aan u terugbetaald worden. Als u na bloedafname om andere redenen besluit om van het programma af te zien of als u tijdens de looptijd van het programma stopt, moet u het volledige bedrag betalen en heeft u geen recht op teruggave van (een deel van) dat bedrag.

6.   Als u, nadat u hebt besloten tot aankoop van het voedingsplan, annuleert maar nog geen bloedonderzoek hebt laten doen breng ik u 10% van de kosten van het voedingsplan in rekening.

 .

 

 

%d bloggers liken dit: